Obuka za primenu Zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja

obuku-nadleznih-iz-lokalne-samouprave

Jednodnevna edukacija u vezi primene Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja, namenjena inspektorima i zaposlenima na poslovima zaštite životne sredine, građevine i urbanizma, održana je u Skupštini grada Kragujevca. Na skupu su govorili predstavnici ministarstava životne sredine i prostornog planiranja i telekomunikacija.

skupstina-grada-kragujevca

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja nastavilo je obuku nadležnih organa lokalne samouprave za primenu zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja sa posebnim osvrtom na postavljanje i korišćenje baznih stanica mobilne telefonije. Učesnici su upoznati sa svih 20 novih zakona iz oblasti zaštite životne sredine, koji su doneti prošle godine, kao i o nadležnostima lokalne samouprave u njihovom sprovodjenju.

  • Kod većine ovih zakona predviđena je decentralizovana nadležnost što podrazumeva angažovanje većeg broja ljudi na

    Ljiljana Stanojević pomoćnik ministra

    Ljiljana Stanojević pomoćnik ministra

    lokalnom nivou za njihovo sprovođenje – objašnjava Ljiljana Stanojević pomoćnik ministra. Nadležnost lokalne samouprave je velika, kao na primer u sprovođenju Zakona od nejonizujućeg zračenja, zaštiti vazduha, o upravljanju otpadom, zaštiti od buke. Zato je potreban veliki broj ljudi ne samo na poslovima inspekcijskog nadzora već – kako kaže Stanojevićka, na poslovima zaštite životne sredine, monitoringa i izdavanja dozvola.

Kako je oblast zaštite od nejonizujućih zračenja u Republici Srbiji po prvi put uređena i posebnim Zakonom napisano je Uputstvo koje povezuje sve propise, kao i postupanja prilikom izgradnje i korišćenja izvora nejonizujućeg zračenja.

  • Slaviša Simić

    Slaviša Simić, šef Odseka za zaštitu od zračenja

Učesnicima su podeljene publikacije ’’Zračenje’’ i ’’Uputstva za izgradnju i korišćenje izvora nejonizujućih zračenja’’ koje su priredili zaposleni u Sektoru za kontrolu i nadzor. Inače Uputstvo će biti svojevrstan vodič nadležnim organima u jedinicama lokalne samouprave, pri sprovođenju i ostalih mera zaštite životne sredine, koje oni, na osnovu propisanih uslova, obavljaju kao poverene poslove.

You may also like...