NIŠKI „BIO-GENERATOR“ POKREĆE AKCIJU KORIŠĆENJA BIOMASE

Obnovljivi izvori energije nova razvoja šansa niške privrede

bio generator

Povodom realizacije jednogodišnjeg projekta „Uklanjanje ne-tehničkih barijera za korišćenje biomase u energetske svrhe – BIO GENERATOR“, u sali gradskog Veća Grada Niša održan je sastanak zainteresovanih strana predstavnika uprave Grada, javno-komunalnih preduzeća i konzorcijuma organizacija civilnog društva, koji će ostvarivati ovaj projekat. Projekat „BIO-GENERATOR“, koji se od 15.marta realizuje uz podršku programa SECTOR, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC), finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) kao podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine u Jugoistočnoj Evropi. Predstavljeni su ciljevi očekivanih rezultata i projektnih aktivnosti a predstavnici zainteresovanih strana na projektu istakli su očekivanja i projektnom timu ukazali na moguće prepreke i potencijale sredine. Posebno je istaknuta uloga medijske komponente projekta i stvaranje uslova za umreževanje javnog i civilnog sektora u Regionu.

sastanak o biogeneratoru 1

Vlada Republike Srbije postavila je ciljeve za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije do 2012. uključujući i biomasu a sredinom marta meseca usvojila je i Akcioni plan za biomasu u cilju ispunjenja zadatih obaveza koje proističu iz Ugovora o Energetskoj zajednici jugoistične Evrope i preuzetih Direktiva Evropske unije vezanih za obnovljive izvore energije.

  • Biomasa predstavlja najveći energetski potencijal u segmentu obnovljive energije, a po oceni učesnika ovog skupa oBiogeneratoruu Nišu, on je svakako i najvažniji energetski resurs Srbije čijom se primenom višestruko može unaprediti energetski sektor i zaštititi životna sredina. U tome je i ostvarivanje ovog projekta veoma značajno kako za Grad Niš tako i za celu Srbiju- naglasila je Aleksandra Brzaković.

Inače, energetski potencijal biomase je ogroman i iznosi oko 80 odsto ukupnog potencijala obnovljivih izvora.

  • To je energija koja je ekvivalentna sagorevanju skoro 2,6 miliona tona nafte- istakao je prof dr Dragoljub Živković, direktor Regionalnog centra za energetsku efikasnost Niš. Biomasa može biti drvna ili poljoprivredna. Drvna nastaje pri seči drveta ili industrijskoj preradi. Poljoprivrednu biomasu čine ostaci ratarskih kultura, ali uključuju i tečni stajnjak (ova vrsta izvora energije se koristi na nekim životinjskim farmama). Drvni otpad ima potencijal od 1,6 miliona, a poljoprivredni oko milion tona ekvivalentne nafte. Veliki broj zainteresovanih investitora se poslednjih godina uključio u iskorišćenje biomase i biogasa kao izvora energije – dodaje on.

sastanak o biogeneratoru

Ovom aktivnošću predstavnika nevladinog sektora, gradskih uprava i komunalnih preduzeća u Nišu, u susret Svetskom danu planete zemlje, najavljeni su brojni susreti, tribine, okrugli stolovi, medijske kampanje o korišćenju biomase u energetske svrhe i otklanjanju ne – tehničkih barijera.

Tekst i fotografije

D.Vidojković,

INFO ekopolis

You may also like...