Tender za nabavku opreme u EPS-u

Elektroprivreda Srbije će u cilju povećanja ekonomske i energetske efikasnosti distributivnih preduzeća – povećanja naplate i smanjivanja gubitaka – do kraja ove godine raspisati međunarodni tender za nabavku opreme za merenje električne energije i upravljanje potrošnjom. Investicija će biti oko 80 miliona evra i finansiraće se kreditima EBRD i EIB banke. EPS planira da i u narednim godinama nabavlja najsavremeniju mernu opremu i da time poboljša merenje električne energije koju kupci potroše i upravljanje distributivnim sistemom i da uvede daljinsko očitavanje potrošnje. Studije pokazuju da je nabavke ovakve opreme, koja će biti ciljano postavljana u regionima gde je naplata najslabija a gubici najveći, najisplativija investicija EPS-a.

dalekovod

U cilju realizacije ovog projekta Elektroprivreda Srbije je odredila tehničke karakteristike te opreme i nju je krajem maja usvojio Stručni savet EPS-a. Na sajtu EPS-a, na stranici http://www.eps.rs/publikacije/int_standardi.htm objavljen je dokument pod nazivom „Funkcionalni zahtevi tehničke specifikacije AMI/MDM sistema“ u kome se na 262 strane detaljno objašnjavaju tehničke specifikacije opreme koju će EPS nabavljati. Svi proizvođači tih uređaja sada imaju priliku da se sa tim zahtevima EPS-a upoznaju na vreme i da se pripreme za nabavke koje će Elektroprivreda Srbije sprovoditi ove i u narednim godinama.

You may also like...