Novi arterski bunari u kragujevačkim selima

Grad Kragujevac je, kroz Agrarni budžet, i ove godine izdvojio 38 miliona dinara za kopanje novih arterskih bunara. U ovoj godini urađena su četiri nova, a u planu je da se ukupno iskopa 23 bunara.

Program rešavanja vodosnabdevanja na selu kopanjem arterskih bunara sprovodi se od 2008. godine. Do sada je urađeno 65 bunara, a u ovoj godini iskopana su četiri nova i to u Resniku, Gornjoj Sabanti i Cerovcu. Svi arterski bunari imaju projektnu dokumentaciju, 32 vodovoda su kompletno završena i 1.600 domaćinstava već koristi vodu sa ovih bunara. Grad Kragujevac preko Agrarnog budžeta finansira istražne radove, izradu eksploatacione bušotine, projektnu dokumentaciju, primarnu mrežu, rezervoare za vodu i pumpu, a korisnici plaćaju razvod mreže od rezervoara do svojih domaćinstava, vodomere i priključak za struju.

 

Snežana Živanović Katić

  • U narednom periodu nastavićemo sa kopanjem novih bunara, i to tamo gde je poslata potrebna dokumentacija, gde su korisnici registrovali vodnu zajednicu i potpisali sporazum sa Gradskom upravom jer – prema rečima Snežane Živanović Katić, pomoćnice gradonačelnika, već iskopani bunari će se opremati projektnom dokumentacijom, a onim meštanima koji su pristupili radovima na razvlačenju sekundarne mreže, Grad će isporučivati rezervoare i ugrađivati pumpe. Tamo gde je sve to završeno pristupiće se dobijanju građevinskih dozvola za taj vodovod.

U Pajazitovu i Gornjim Jarušicama radovi su već u toku, a u planu je da se do kraja godine urade i bunari u Gornjoj Sabanti, Velikim Pčelicama, Čumiću, Drači, Drenovcu, Kamenici, Opornici, Velikim Sugubinama, Kotraži. Zainteresovani meštani pre početka izgradnje bunara moraju da registruju udrženja ili vodne zajednice i potpišu sporazum o zajedničkom vodovodu sa Gradskom upravom za privredne resurse.

 

 

You may also like...