Deveti broj EMC biltena

EMC bilten izdaje Agencija za životnu sredinu Republike Srbije u okviru projekta „Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji“Pročitajte šta kaže Jovan Pavlović, direktor Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji i direktor kancelarijе u Srbiji Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) u tekstu „Upravljanje životnom sredinom“.

Saznajte kako su EMC timovi posetili klijente – partnere na projektu.

U broju 9 EMC biltena informišite šta se dešavalo u Mađarskoj tokom studijske posete i upoznavanja sa EU praksom u oblasti izveštavanja.

Pročitajte najavu za promotivni skup „IZVEŠTAVANJE ZA ODRŽIVOST IV“.

Predstavljeni su i klijenti – partneri Centra: JKP „Beogradske elektrane” i Kompanija Tigar a.d.

U ovom broju pročitajte kako je Razvojna grupa EMC tima paralelno radila na razvoju dva rešenja i u potpunosti zaokružila potrebe kompanija za izveštavanjem ka NRIZ-u.

EMC bilten izdaje Agencija za životnu sredinu Republike Srbije u okviru projekta „Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji“.

You may also like...