Ivičnjaci od recikliranih katodnih cevi

 

Kompanija E reciklaža saopštila je da je proizvela prvi proizvod, dobijen reciklažom katodnih cevi, a reč je o ivičnjacima koje su dobili u saradnji sa Institutom za građevinarstvo i arhitekturu i Građevinskog fakulteta u Nišu.

Ivičnjaci od recikliranih katodnih cevi
Proces je trajao tri godine i rađen je po posebnoj recepturi sa potrebnim atestima. Ivičnjaci su postavljeni u centru Niša.
Proizvedeni ivičnjaci predstavljaju pilot projekat, koji je prvi ove vrste u regionu srednje i jugoistočne evrope i predstavlja pokazatelj da dobrom saradnjom države, univerzitetske zajednice i firmi može mnogo da se postigne.

  • Veličina ovog projekta je u tome što se prvi put u Srbiji dobija proizvod nastao procesom reciklaže od stakla katodnih cevi, a njegov značaj se ogleda kako u upotrebi sekundarne sirovine u procesu proizvodnje, tako i u potencijalnoj uštedi prirodnih resursa. Na ovaj način se omogućava da se ne koristi pesak koji se vadi iz rečnih korita i na taj način je značajan i kao projekat energetske efikasnosti – izjavili su iz ove kompanije.

Kompanija E reciklaža je kompanija koja se bavi reciklažom elektronskog i električnog otpada i posvećena je očuvanju sredine. Koristi najsavremeniju tehnologiju i mašine za reciklažu, kako bi sve vrste elektronskog otpada (tzv. EE otpad) uklonile iz prirode, kroz siguran, efikasan i društveno odgovoran proces.
Poseduju integralnu dozvolu koja važi na celoj teritoriji republike Srbije i odnosi se na: sakupljanje EE otpada, transport EE otpada, skladištenje EE otpada, tretman EE otpada. Sarađuju sa individualnim sakupljačima, preduzećima i lokalnim samoupravama i 3000 sakupljača.

Izvor: E-RECIKLAŽA

You may also like...