Kragujevački Vodovod obeležio Svetski dan zaštite životne sredine

Svetski dan zaštite životne sredine kragujevački Vodovod obeležio je radno, organizovanjem brojnih aktivnosti na Grošničkom jezeru. Očišćeno je priobalje jezera Grošnica i tom prilikom prikupljeno preko 70 vreća različitog otpada.

Kragujevački Vodovod obeležio Svetski dan zaštite životne sredine

 Uprkos tehničko-tehnološkom napretku, urbanizaciji i razvoju civilizacije, skoro polovina stanovnika planete još uvek se suočava sa nedostatkom pristupa zdravstveno ispravnoj vodi za piće i odsustvom elementarnih uslova sanitacije. Kragujevac danas za 24 sata potroši do 55 miliona litara vode, a u vodosnabdevanje su uključena sva tri sistema – Gruža, Grošnica i Moravski vodovodni sistem.

Direktor JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Nebojša Jakovljević
  • Tokom prethodnih godina u Vodovodu se  stalno radilo na usavršavanju tehnologije kao što je uvođenje kiseonika u proces proizvodnje vode tkz. proces ozonizacije. Izgradnjom postrojenja za ozonizaciju i nabavkom dva ozon generatora, dugoročno je rešeno pitanje kvaliteta vode na samom vodosistemu u Gruži. Vodovod je radio i revitalizaciju cevovoda kojima se voda doprema do grada. Revitavizovali smo čvorne tačke na magistralnom cevovodu vodovoda Gruža i sada smo izvršili nabavku svih armaturnih delova za dalju rekonstrukciju. Sledi rekonstrukcija magistralnih cevovoda Brzan – Kragujevac i Grošnica – Kragujevac, i to će se rešiti u narednih nekoliko godina – rekao je direktor JKP ”Vodovod i kanalizacija” Nebojša Jakovljević.

Do 2030. godine svaki žitelj planete mora da ima pristup kvalitetnoj, zdravstveno ispravnoj vodi za piće.

Goran Gavrilović, koordinator proizvodnje i distribucije vode
  • Grošnička akumulacija je najstarija u Srbiji, napravljena 1938. godine i jedna je od retkih koja ima ispoštovane sve zone sanitarne zaštite jer je sačuvana od svih zagađenja. Sliv ove akumulacije iznosi 30 kvadratnih kilometara i jedna je od najčistijih u Srbiji – objašnjava Goran Gavrilović, koordinator proizvodnje i distribucije vode.

Gružansko jezero  formirano je od 1979 do 1984 godine kao višenamenska akumulacija namenjena za snabdevanje stanovništva, industrije Kragujevca i okoline vodom, kao zaštita nizvodnog područja od poplave, zadržavanje nanosa kao i održavanje donjeg toka Gruže u slučaju nepovoljne hidrološke situacije.

Drgana Ilić, zamenik rukovodioca VS Gruža
  • Voda iz akumulacije Gruža se zahvata iz tri nivoa, a voda se prerađuje na postrojenju, koje se nalazi 300 metara od brane. Prerađena voda se transportuje magistralnim cevovodom, dužine 22,7 kilometara do rezerovoara koji se nalazi u Kragujevcu. Trenutno sa ovog vodovodnog sistema proizvodi se 450 litara u sekundi vode, što predstavlja oko 70 odsto od ukupne potrebe Kragujevca za vodom – istakla je  Drgana Ilić, zamenik rukovodioca VS Gruža

Kragujevac je još 90-ih godina podigao sistem za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. To je jedno od retkih postrojenja u Srbiji koji rade. Otpadne vode iz Kragujevca i okoline iz industrijskih i stambenih objekata slivaju se u ove bazene i posebnom tehnologijom prerađuju u Cvetojevcu. Rešavanje problema prečišćavanja otpadnih voda i komunalnog otpada uslov je za rešavanje problema zagađenosti zemljišta, kvaliteta hrane i podzemnih voda.

Goran Ljubisavljević, rukovodilac Sektora za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda
  • Kapitalna investicija je bila remont postojećeg rezervoara biogasa, kapaciteta 1000 kubnih metara, i koštala je oko 9 miliona dinara. Nakon toga krenulo se na osavremenjavanje automatike za potrebe rada gas generatora i već u 2018. godini izvršili smo ugradnju nove opreme koja će u potpunosti automatski da upravlja radom gas generatora, na samom postrojenju. Ove godine realizovan je još jedan projekat, a to je zanavljanje opreme u kompresorskoj stanici – rekao je Goran Ljubisavljević, rukovodilac Sektora za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda.

Kragujevački Vodovod priključio se kampanji obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine i organizovao čišćenje priobalja jezera Grošnica.

Ivan Stupić, iz JKP ''Vodovod i kanalizacija''
  • Tom prilikom prikupljeno je preko 70 vreća različitog otpada. Time smo hteli da ukažemo na značaj životne sredine, ne samo što ćemo očistiti priobalje jezera Grošnice, već smo čistili i šumu, jer preduzeće gazduje sa preko 540 hektara ove zelene površine – rekao je Ivan Stupić, iz JKP ”Vodovod i kanalizacija”. 

Kragujevački vodovod posebnu pažnju posvećuje zaštiti životne sredine, gde se pridržava svih zakonskih propisa i sve vreme se usklađuju sa ISO standardom 14001 o zaštiti životne sredine.

Jelena Beronja Milošević , rukovodilac Sektora za bezbednost
  • Ne pribegavamo nultom stepenu zagađenja već smo postavili neke realne ciljne vrednosti od kojih je prva smanjenje količine stvorenog otpada u odnosu na prethodnu godinu, smanjenje koncentracije zagađujućih materija iz naših emitera iz kotlova koje imamo na postrojenjima na vodovodnom sistemu Gruža, sistemu za prečišćavanje otpadnih voda u Cvetojevcu. Jedan od ciljeva je i da se kvalitet otpadnih voda iz godine u godinu poboljšava – ističe Jelena Beronja Milošević , rukovodilac Sektora za bezbednost.

Grad Kragujevac svake godine izdvaja značajna sredstva za udruženja koja se bave zaštitom životne sredine, kako bi svojim radom pomogli u rešavanju ekoloških problema u gradu.

Zoran Prokić, član GV za zaštitu i unapređenje životne sredine
  • Moramo stalno da organizujemo edukaciju javnosti o značaju zaštite životne sredine. Grad Kragujevac je prepoznao probleme, pored javnih preduzeća koja vode računa o životnoj sredini, tu su i udruženja za koje grad izdvaja sredstva kako bi pomogli u rešavanju ekoloških problema u gradu – rekao je Zoran Prokić, član GV za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Inače, u okviru akcije obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, akumulacija Grošnica postala je bogatija za tri sadnice platana.

You may also like...