Tagged: e-otpad

Održivo upravljanje e-otpadom u Srbiji

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole objavio je sažeti predlog za praktičnu politiku „Održivo upravljanje e-otpadom u Srbiji“. Publikacija je nastala u okviru projekta “Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih...