Tagged: Pančevo

Povećana koncentracija benzena u Pančevu

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine utvrdila je da je danas u toku jutarnjih časova došlo do skoka jednočasovne koncentracije benzena na mernom mestu Vojilovica u Pančevu.

Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine Pančevo obavestio je Republičku inspekciju da je Rafinerija nafte Pančevo prekinula utovar motornih benzina na autopunilištu, koji je bio započet. Inspekcija je obišla autopunilište i utvrdila da su tačni navodi Sekretarijata.

Sanacija Pančevačkog mosta

Nadzor radova na sanaciji Pančevačkog mosta Republička inspekcija za zaštitu životne sredine nadzire radove na sanaciji Pančevačkog mosta, koje izvodi preduzeće Mostkolor. Inspekcijskim pregledom utvrđeno je da pomenuto preduzeće vrši antikorozivnu zaštitu Pančevačkog mosta...