Tagged: park

još jedna zelena oaza u gradu

Započeli radovi na uređenju park – zone arboretuma

U jednoj od najlepših prirodnih oaza u gradu, Arboretumu Šumarskog fakulteta u Beogradu, započeli su radovi na uređenju park-zone. Zahvaljujući velikoj volonterskoj akciji, ova izuzetno vredna botanička zbirka drveća koje raste na teritoriji Srbije,...