Tagged: rudarstva i prostornog planiranja

rotokolom se definišu obaveze lokalne samouprave i države kako da pravilno upravljaju hidrološkim resursima.

Protokol o vodi i zdravlju prezentovan u Kragujevcu

Protokol o vodi i zdravlju, međunarodni dokument, koji Srbija treba da potpiše do kraja godine, predstavljen je u Kragujevcu. Protokol podrazumeva dostupnost vode stanovništvu, ali i kvalitet u cilju očuvanja zdravlja. Cilj je da...

Veliko spremanje Srbije 2012.

Prema podacima koje su Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja dostavile lokalne samouprave, u ovogodišnjem Velikom spremanju Srbije učestvovalo je 301.345 volontera. U akciji je organizovano čistilo 4,23 odsto stanovništva na 4.318 lokacija...

ČUVAJMO ZAJEDNO ŽIVI SVET PLANETE

Manifestacijom u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Srbija se pridružila brojnim...

100 STABALA ZA 100 GODINA

Povodom proslave jubilarnih 100 godina postojanja i 10 godina poslovanja u Srbiji, kompanija Holcim organizovala je volontersku akciju sadnje drveća na više od 15 lokacija u Paraćinu i Popovcu, kao i na Tari uz...