Tagged: Sremski Karlovci

Ekološki edukativni kampovi za mlade

Pokret gorаnа Novog Sаdа ovog letа orgаnizuje četiri ekološko edukаtivnа kаmpа zа mlаde od 15 godinа stаrosti, koji su zаinteresovаni zа biologiju, ekologiju i održivi rаzvoj. Kаmpovi trаju po sedаm dаnа, а održаvаju se...

“Radulovački” dobio status Evropskog omladinskog centra

Ekološki centar “Radulovački” Pokreta gorana Vojvodine u Sremskim Karlovcima dobio je status Evropskog omladinskog centra, što je prestižna potvrda kvaliteta Saveta Evrope. Odluku o tome je jednoglasno doneo Nadzorni odbor za mlade Saveta Evrope, telo koje...